Oddział Kliniczny Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Liczba łóżek:                                                     20
Ordynator:                                                          dr n. med. Wanda Badowska
Pielęgniarka Oddziałowa:                               Jolanta Duda

Telefony kontaktowe:

Dyżurka pielęgniarska  - (89) 539 33 75
Gabinet lekarski  - (89) 539 33 71 

Leczone schorzenia:

Doświadczony zespół lekarzy specjalistów w zakresie hematologii, onkologii i hematologii dziecięcej oraz pediatrów zajmuje się diagnostyką i leczeniem dzieci z chorobami nowotworowymi, w tym przede wszystkim wywodzącymi się z układu krwiotwórczego i chłonnego (białaczki i chłoniaki). Stopniowo wdrażane są również nowoczesne programy terapeutyczne dotyczące pozostałych rodzajów nowotworów wieku dziecięcego.Ponadto w oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie anemii, skaz krwotocznych i innych nienowotworowych chorób krwi.

Oddział jest wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny. We współpracy z polskimi ośrodkami klinicznymi transplantacji komórek krwiotwórczych prowadzona jest specjalistyczna opieka potransplantacyjna. Realizujemy wieloośrodkowe, europejskie, programy badawcze dotyczące nowoczesnych protokołów chemioterapii nowotworów wieku dziecięcego.

Oddział zajmuje się również szkoleniem studentów medycyny, pielęgniarstwa oraz ratownictwa i dietetyki. Wspólnie z fundacjami w Oddziale Klinicznym Onkologii i Hematologii Dziecięcej prowadzone są liczne projekty, w tym realizacja dziecięcych marzeń, występy znanych artystów, organizacja kampanii promocyjnych pozyskiwania potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych.

Terapeutyczne Programy Zdrowotne Ministerstwa Zdrowia realizowane w Oddziale to: „Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B”, „Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych - Program oceny jakości życia oraz monitorowania późnych powikłań chorób nowotworowych wieku dziecięcego”.

Warunki pobytu:

Wnętrza oddziału zaprojektowano w wesołej kolorystyce, biorąc pod uwagę gust naszych małych pacjentów. Na oddziale jest 20 łóżek. We wszystkich salach są telewizory. W świetlicy dzieci mają komputer z internetem oraz nowoczesną konsolę multimedialną XBOX Kinect. Na terenie szpitala funkcjonuje szkoła podstawowa i gimnazjum, realizowane są zajęcia świetlicowe i konkursy plastyczne.

Wspieramy również działalność wolontariuszy w oddziale, który staje się dla wielu chorych dzieci drugim domem przez bardzo długi okres leczenia choroby nowotworowej. Pacjenci oddziału mogą korzystać z bezpłatnego „Telefonu do mamy” .

Oddział udostępnia rodzicom łóżka polowe do noclegu. Nauka i zajęcia świetlicowe: Jeśli rodzice nie mogą towarzyszyć dziecku podczas pobytu na oddziale, mogą być spokojni, że czas między badaniami i zabiegami będzie ono miało wypełniony mnóstwem atrakcji. W Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie pracują nauczyciele i pedagodzy z olsztyńskiego Zespołu Placówek Specjalnych.

PERSONEL:

Ordynator: dr n. med. Wanda Badowska, konsultant wojewódzki ds hematologii i onkologii dziecięcej, pediatra, specjalista hematologii i onkologii dziecięcej. Kontakt: tel. 89 539 33 71, e-mail: hematologia@wssd.olsztyn.pl

Lekarze:  tel. 89 539 33 71:

lek. med. Elżbieta Stasiak-Zając (Zastępca Ordynatora), pediatra, specjalista hematologii i onkologii dziecięcej ; dr n. med. Borys Przybyszewski, pediatra, w trakcie specjalizacji z hematologii i onkologii dziecięcej; lek. med. Anna Waśniewska, pediatra, w trakcie specjalizacji z hematologii i onkologii dziecięcej;  lek. med. Hanna Mańko-Glińska, pediatra ; lek. med. Zofia Małas, pediatra

Pielęgniarka Oddziałowa:  lic. piel. Jolanta Duda (tel. 89 539 33 74)

Pielęgniarki:  tel. 89 539 33 75:

mgr piel. Anna Kołakowska; lic. piel. Elżbieta Kaczmarczyk; lic. piel. Barbara Stryjek ; Danuta Janiszewska, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego; Małgorzata Buczkiewicz, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego ;Grażyna Gaul, starsza pielęgniarka;Alina Łożyńska, starsza pielęgniarka ; Marzena Subocz, starsza pielęgniarka ;Teresa Chojecka, w trakcie specjalizacji pediatrycznej ;Bogusława Dobrosielska, w trakcie specjalizacji pediatrycznej; Barbara Olczak, w trakcie specjalizacji pediatrycznej; lic. piel. Natalia Niedźwiedzińska, Monika Reichel. 

Pielęgniarki zabiegowe: Barbara Łukasik, specjalizacja pediatryczna ; Bożena Piłka, starsza pielęgniarka

Opiekunka medyczna: Iwona Nowakowska

Sekretariat:  tel. 89 539 33 76, fax 89 539 33 70:  Teresa Czarnecka (kierownik regionalny „Fundacji Spełnionych Marzeń”), sekretarka medyczna;  Olga Mikulewicz, referent

powrót