Szpitalny Oddział Ratunkowy dla Dzieci

Leczone schorzenia: Oddział udziela świadczeń medycznych dla dzieci w stanie zagrożenia życia bądź nagłego pogorszenia zdrowia. Największą grupę stanowią pacjenci z różnego typu urazami, zatruciami, ciałami obcymi i oparzeniami, a także z ostrymi schorzeniami pediatrycznymi, wśród których dominują schorzenia układu oddechowego i pokarmowego.

Warunki pobytu: Struktura i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla Dzieci jest zgodna z wszystkimi przepisami prawnymi określającymi funkcjonowanie tego typu oddziałów. Oddział posiada sprzęt medyczny diagnostyczny i leczniczy niezbędny w diagnostyce, stabilizacji i wstępnym leczeniu pacjentów w stanach zagrożenia życia i zdrowia.

Oddział składa się z kilku obszarów zadaniowych:

- obszar segregacji medycznej, rejestracji i przyjęć;

- obszar konsultacyjny (4 pokoje badań oraz boks do dekontaminacji z toaletą i prysznicem – dla pacjentów cierpiących na choroby zakaźne);

- obszar laboratoryjno-diagnostyczny;

- obszar resustacyjno-zabiegowy i terapii natychmiastowej;

- obszar zabiegowy z salą operacyjną i gipsownią;

- obszar obserwacji z 5 łóżkami;

- obszar krótkiej i intensywnej terapii z 3 łóżkami;

- zaplecze gospodarczo-socjalne.

Liczba łóżek na oddziale: 8.

Oddział pracuje w systemie całodobowym. Zapleczem konsultacyjnym dla oddziału są lekarze z wszystkich oddziałów szpitalnych, a zwłaszcza z Oddziału Okulistycznego, Laryngologicznego oraz Intensywnej Terapii i Anestezjologii.

Z pacjentami oddziału zajęcia prowadzą pedagodzy z olsztyńskiego Zespołu Placówek Specjalnych, którzy organizują im m. in. zajęcia plastyczne.

Pacjenci mogą z oddziału dzwonić bezpłatnie do bliskich - na oddziale funkcjonuje „Telefon do mamy”, udostępniony przez Fundację Orange. Z pacjentami mogą całodoobowo przebywać rodzice. Mają do dyspozycji łóżka polowe.

Telefony kontaktowe :

Obszar przyjęć - 89 539 33 05, 539 33 07

Gabinet lekarski - 89 539 33 00

Sekretariat - 89 539 33 08

Personel:

Kierownik: lek. med. Krzysztof Narkun, pediatra, specjalista medycyny ratunkowej

Lekarze: lek. med. Anna Nowosad – pediatra, specjalista medycyny rodzinne oraz odpowiednio dyżurujący lekarze Oddziału Klinicznego Chirurgii i Urologii Dziecięcej

Pielęgniarka Oddziałowa:  mgr piel. Katarzyna Młynarska

Pielęgniarki: Anna Białek, specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego ;Grażyna Biadoń, specjalistka pielęgniarstwa pediatrycznego ; Mirosława Żywicka, specjalistka medycyny ratunkowej;  Mirona Dzieniszewska, specjalistka pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki; Lubomira Kowalska, starsza pielęgniarka, kurs kwalifikacyjny z medycyny ratunkowej ;Ewa Kubiaczyk, starsza pielęgniarka, kurs kwalifikacyjny z medycyny ratunkowej

Ratownicy medyczni: lic. Tomasz Strzałek ; Anna Mućka, mgr fizjoterapii Agata Wiśniewska, w trakcie studiów licencjackich z pielęgniarstwa ;Jerzy Szmelc; Marek Mrozek ; Katarzyna Kottik

Sekretarki medyczne: Maria Kozak; Elżbieta Drężek; Beata Szmelc; Aleksandra Niewęgłowska; Anna Nowakowska; Jolanta Lewandowska ;Lidia Karwacka ;Izabela Perzanowska ;Ewa Roszczyk; Stanisława Pławska. 

 

Dyżurka 

                       Sala zabiegowa

 

powrót