ePORTAL PACJENTA

ePORTAL PACJENTA

Możliwość zarezerwowania wizyty pacjenta w poradni poprzez ePortal dotyczy wyłącznie pacjentów,
którzy chociaż raz odbyli wizytę w danej poradni.

Aby dokonać rejestracji należy:
wypełnić pola: PESEL. (wpisz numer PESEL dziecka), oraz hasło, które otrzymacie Państwo po pierwszej rejestracji osobistej, telefonicznej lub mailowej.
wybrać z listy poradnie, oraz nazwisko lekarza. Kliknij “Szukaj”. Z listy wolnych terminów należy wybrać ten, który najbardziej odpowiada.

Informujemy również,
że w poradni alergologicznej godziny przyjęć wyznaczone na odczulenie dotyczą wyłącznie pacjentów leczonych tą metodą, a poradnia neonatologiczna rejestruje dzieci do 1 roku życia.

Klauzula informacyjna dla pacjentów, opiekunów prawnych dotycząca przetwarzania danych osobowych (do pobrania)

Jeśli Państwo skorzystacie z rejestracji przez ePortal

prosimy o potwierdzenie wizyty, natomiast w przypadku rezygnacji wizyty prosimy o jej anulowanie

Dziękujemy za rejestracje przez ePortal!