dokumentacja-medyczna

UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

UWAGA KOMUNIKAT!
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 2008r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta(Dz. U. 2012r. Poz. 159z późn. zm) podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentacje medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta oraz innym, wymienionym w ust .3 i 4 podmiotom.
Osoba upoważniona przez pacjenta zachowuje prawo do wglądu do dokumentacji również po śmierci pacjenta.
Opiekunowi faktycznemu pacjenta małoletniego lub ubezwłasnowolnionego uprawnienie do dostępu do dokumentacji nie przysługuje, o ile taka osoba nie została prawidłowo upoważniona przez uprawnioną osobę (przedstawiciela ustawowego).

Sposoby uzyskania kopii, wyciągów lub odpisów dokumentacji medycznej:

1. Złożenie wniosku – wzór wniosku do pobrania tutaj

Drogą listową

na adres:
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital
Dziecięcy w Olsztynie ul. Żołnierska 18a,
10-561 Olsztyn z dopiskiem “Archiwum”

Osobiście

po okazaniu dokumentu tożsamości lub przez osoby trzecie

2. Odbiór

– w siedzibie WSSD przy ul Żołnierskiej 18a w Olsztynie (w godzinach 7.00 – 15.00 w Archiwum Szpitala – pok. nr 013):

a) osobiście po okazaniu dokumentu tożsamości;

b) przez osoby upoważnione pisemnie po okazaniu dokumentu tożsamości;

c) drogą listową;

d) drogą mailową.

Czas przygotowania dokumentacji -14 dni roboczych

Przewidywany termin wysłania dokumentacji od dnia doręczenia wniosku – 14 dni roboczych.  Przesłanie następuje w formie listu poleconego za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3. Opłaty

Cennik opłat za udostępnienie dokumentacji poprzez sporządzenie jej kopii, odpisów lub wyciągów ustalany jest przez Dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie w aktualnym zarządzeniu wewnętrznym wydawanym na podstawie art. 28 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta.

Zarządzenie Dyrektora WSSD w Olsztynie w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępniania dokumentacji medycznej

Opłatę można realizować:

w kasie szpitala lub przelewem na nr konta: PKO BP 02 1440 1228 0000 0000 0223 3304

Wzór wniosku o wydanie dokumentacji

pobierz

Cennik wykonania kopii – Zarządzanie

zobacz

Czas przygotowania dokumentacji

14 dni roboczych