CENNIK USŁUG SZPITALA

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, oprócz swojej podstawowej działalności - udzielania nieodpłatnych świadczeń medycznych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, oferuje także usługi realizowane za częściową odpłatnością lub całkowicie odpłatnie na zasadach określonych w odrębnych przepisach lub w umowach cywilnoprawnych. Cennik przeznaczony jest dla pacjentów objętych ubezpieczeniem zdrowotnym, pacjentów nie posiadających ubezpieczenia oraz obcokrajowców. Planowany koszt leczenia polega na zsumowaniu planowanych dni hospitalizacji oraz planowanych zabiegów i znieczuleń oraz procedur wg cennika. Price list of selected medical services in English: Medical-Procedure-Pricelist-2021.pdf
Zarządzenie Dyrektora WSSD w OLsztynie w sprawie zmieny cen szczepionek z dnia 08.04.24.pdf
Zarządzenie Dyrektora WSSD w OLsztynie w sprawie zmieny cen szczepionek z dnia 25.03.24.pdf
Zarządzenie Dyrektora WSSD w OLsztynie w sprawie zmieny cen szczepionek z dnia 26.02.24.pdf