WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY
im. prof dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie

CENNIK USŁUG SZPITALA

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, oprócz swojej podstawowej działalności– udzielania nieodpłatnych świadczeń medycznych finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, oferuje także usługi realizowane za częsciową odpłatnością lub całkowicie odpłatnie na zasadach określonych w odrębnych przepisach lub w umowach cywilno – prawnych.