Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie sterylizacji w dziale Centralnej Sterylizatornii – oferta dla 1 technika sterylizacji medycznej (…)

Konkurs ofert na świadczenie usług w zakresie sterylizacji w dziale Centralnej Sterylizatornii – oferta dla 1 technika sterylizacji medycznej (…)

OGŁOSZENIE NR 21/ZDP/2019 z dnia 23 .09.2019r. KOD CPV-85112000-7 Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie ul. Żołnierska 18a Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej stosowanego odpowiednio (DZ. U. z 2018 r. poz. 1910 z późn. zm.) Ogłasza konkurs ofert na: –Więcej oKonkurs ofert na świadczenie usług w zakresie sterylizacji w dziale Centralnej Sterylizatornii – oferta dla 1 technika sterylizacji medycznej (…)[…]

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, ul. Żołnierska 18a,10-561 Olsztyn, poszukuje kandydata na stanowisko  Specjalisty ds. Aparatury Medycznej

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, ul. Żołnierska 18a,10-561 Olsztyn, poszukuje kandydata na stanowisko Specjalisty ds. Aparatury Medycznej

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie ul. Żołnierska 18a 10-561 Olsztyn poszukuje kandydata na stanowisko Specjalisty ds. Aparatury Medycznej Zakres obowiązków: Prowadzenie dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej aparatury medycznej i sprzętu Sprawne diagnozowanie awarii aparatury medycznej i sprzętu, ocena stanu technicznego’ Uczestnictwo przy odbiorze nowo zakupionej aparatury medycznej i sprzętu, montażu oraz uruchomieniu, Przeprowadzanie analiz opłacalności napraw,, wWięcej oWojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, ul. Żołnierska 18a,10-561 Olsztyn, poszukuje kandydata na stanowisko Specjalisty ds. Aparatury Medycznej[…]

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie zatrudni: 1. lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej lub lekarzy w trakcie specjalizacji  z rehabilitacji medycznej po minimum 2 latach realizacji szkolenia specjalizacyjnego; 2. lekarzy specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej lub lekarzy po minimum 2 latach realizacji szkolenia specjalizacyjnego (…)

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie zatrudni: 1. lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej lub lekarzy w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej po minimum 2 latach realizacji szkolenia specjalizacyjnego; 2. lekarzy specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej lub lekarzy po minimum 2 latach realizacji szkolenia specjalizacyjnego (…)

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie zatrudni: 1. lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej lub lekarzy w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej po minimum 2 latach realizacji szkolenia specjalizacyjnego; 2. lekarzy specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej lub lekarzy po minimum 2 latach realizacji szkolenia specjalizacyjnego. Więcej informacji udziela lek. Barbara Chwała, Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa WSSD wWięcej oWojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie zatrudni: 1. lekarzy specjalistów rehabilitacji medycznej lub lekarzy w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej po minimum 2 latach realizacji szkolenia specjalizacyjnego; 2. lekarzy specjalistów radiologii i diagnostyki obrazowej lub lekarzy po minimum 2 latach realizacji szkolenia specjalizacyjnego (…)[…]

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie zatrudni informatyka (…)

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie zatrudni informatyka (…)

OGŁOSZENIE Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie zatrudni informatyka Ilość etatów: 1 etat Forma zatrudnienia: umowa o pracę Wymagania: wykształcenie wyższe informatyczne lub wyższe i podyplomowe w zakresie informatyki, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie zWięcej oDyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie zatrudni informatyka (…)[…]

WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY w OLSZTYNIE Ogłasza sprostowanie na  przetarg ofertowy na:  DZIERŻAWĘ MIEJSCA POD AUTOMATY DO SPRZEDAŻY NAPOI I ART. SPOŻYWCZYCH (…)

WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY w OLSZTYNIE Ogłasza sprostowanie na przetarg ofertowy na: DZIERŻAWĘ MIEJSCA POD AUTOMATY DO SPRZEDAŻY NAPOI I ART. SPOŻYWCZYCH (…)

WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY w OLSZTYNIE Ogłasza sprostowanie na przetarg ofertowy na: DZIERŻAWĘ MIEJSCA POD AUTOMATY DO SPRZEDAŻY NAPOI I ART. SPOŻYWCZYCH W pkt. 4 ogłoszenia Miejsce i termin składania ofert winno być „ Oferty należy składać w zamkniętej kopercie opisaną nazwą i adresem oferenta do dnia 16 kwietnia 2019 r. do godz. 10 30Więcej oWOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY w OLSZTYNIE Ogłasza sprostowanie na przetarg ofertowy na: DZIERŻAWĘ MIEJSCA POD AUTOMATY DO SPRZEDAŻY NAPOI I ART. SPOŻYWCZYCH (…)[…]

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie  zatrudni inspektora ds. osobowych (…)

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie zatrudni inspektora ds. osobowych (…)

OGŁOSZENIE Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie zatrudni inspektora ds. osobowych Ilość etatów: 1 etat Forma zatrudnienia: umowa o pracę Wymagamy: wykształcenie wyższe magisterskie– preferowane administracja, prawo dobra znajomość MS Office ( Word, Exel , obsługa programu Simple i Płatnik ) mile widziane doświadczenie znajomość przepisów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zarządzaniaWięcej oDyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie zatrudni inspektora ds. osobowych (…)[…]

WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY w OLSZTYNIE ogłasza pisemny przetarg ofertowy na  na dzierżawę  pomieszczenia do prowadzenia działalności gospodarczej – zaopatrzenie ortopedyczne

WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY w OLSZTYNIE ogłasza pisemny przetarg ofertowy na na dzierżawę pomieszczenia do prowadzenia działalności gospodarczej – zaopatrzenie ortopedyczne

WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY w OLSZTYNIE ogłasza pisemny przetarg ofertowy  na dzierżawę pomieszczenia do prowadzenia działalności gospodarczej – zaopatrzenie ortopedyczne Tekst ogłoszenia wraz załącznikami: dzierżawa-przetarg III

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Prof. S. Popowskiego w Olsztynie zatrudni: lekarza specjalistę kardiologii dziecięcej  * lekarza w trakcie specjalizacji z kardiologii dziecięcej * lekarza planującego rozpoczęcie specjalizacji z kardiologii dziecięcej *  lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii posiadającego specjalizację z kardiologii.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Prof. S. Popowskiego w Olsztynie zatrudni: lekarza specjalistę kardiologii dziecięcej * lekarza w trakcie specjalizacji z kardiologii dziecięcej * lekarza planującego rozpoczęcie specjalizacji z kardiologii dziecięcej * lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii posiadającego specjalizację z kardiologii.

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Prof. S. Popowskiego w Olsztynie zatrudni: lekarza specjalistę kardiologii dziecięcej lekarza w trakcie specjalizacji z kardiologii dziecięcej lekarza planującego rozpoczęcie specjalizacji z kardiologii dziecięcej lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii posiadającego specjalizację z kardiologii. Więcej informacji pod nr tel. 89 539 33 77 lub 89 539 34 55 (lek. Barbara Chwała,Więcej oWojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Prof. S. Popowskiego w Olsztynie zatrudni: lekarza specjalistę kardiologii dziecięcej * lekarza w trakcie specjalizacji z kardiologii dziecięcej * lekarza planującego rozpoczęcie specjalizacji z kardiologii dziecięcej * lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii posiadającego specjalizację z kardiologii.[…]