IX Ogólnopolska Konferencja “Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne – nowe wyzwania”

IX Ogólnopolska Konferencja “Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne – nowe wyzwania”

18 czerwca 2024

W poniedziałek 17 czerwca w Ostródzie rozpoczęła się dwudniowa IX Ogólnopolska Konferencja “Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne – nowe wyzwania”. Podczas konferencji prezentowane są wybrane aktualne zagadnienia związane z opieką pielęgniarską nad dziećmi obejmującą różne dziedziny medycyny.
Wydarzenie cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem – bierze w nim udział 180 uczestników z całej Polski: pielęgniarki, a także przedstawiciele innych zawodów medycznych. Wśród gości znaleźli się m.in. konsultanci wojewódzcy w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego oraz specjalności lekarskich.
Nowe wyzwania w pielęgniarstwie wynikają z postępu nauki, medycyny i technologii używanych w medycynie. Tematyka poruszana na konferencji jest bardzo szeroka, a wykładowcami są specjaliści wielu dziedzin. Podczas pierwszego dnia konferencji prezentowane są niezwykle ciekawe wykłady poświęcone m .in. szczepieniom ochronnym, pielęgniarstwu zabiegowemu i anestezjologicznemu, zaburzeniom depresyjnym u pacjentów z chorobami twarzoczaszki, neonatologii, chorobom genetycznym, onkologii dziecięcej, reumatologii, neurologii i psychologii. Drugi dzień konferencji zajmą wykłady poświęcone m.in. diabetologii i dietetyce. Konferencji towarzyszą warsztaty praktyczne oraz sesja plakatowa.
Organizatorami wydarzenia są: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie, Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Pediatrycznych oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Warmii i Mazur. Kierownikiem naukowym konferencji jest dr Krystyna Piskorz-Ogórek, dyrektor WSSD w Olsztynie oraz Krajowy Konsultant w dziedzinie Pielęgniarstwa Pediatrycznego. Całość wydarzenia koordynuje dr Ewa Romankiewicz, zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa WSSD w Olsztynie oraz prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych.

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]