Ogólnopolska konferencjia chirurgii dziecięcej

Ogólnopolska konferencjia chirurgii dziecięcej

10 czerwca 2024

W dniach 7-9 czerwca br. w Ostródzie odbyła się IV ogólnopolska konferencja chirurgów dziecięcych “Interregio”. Współorganizatorem konferencji był Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie.  Celem konferencji było przedstawienie i omówienie interesujących przypadków medycznych z punktu widzenia chirurgii i pokrewnych dziedzin medycyny. Łącznie zaprezentowano 14 przypadków.
– W konferencji uczestniczyło liczne grono profesorskie i chirurdzy dziecięcy z całej Polski, jak również po raz kolejny gremialnie pielęgniarki z naszego oddziału i innych ośrodków – mówi dr n. med. Wojciech Choiński, ordynator Klinicznego Oddziału Chirurgii i Urologii Dziecięcej WSSD w Olsztynie. – W części naukowej prace wygłosili nasi lekarze: Bartosz Kotkowicz, Tomasz Janowicz, Michał Szostawicki i Rustan Ajzatulin. Znakomicie i obrady prowadziły nasze początkujące lekarki Katarzyna Szymak i Marta Walczyk, co cię spotkało z wielkim uznaniem ze strony uczestników. Całość świetnie zorganizował i kontrolował Michał Puliński. Składam wielkie słowa podziękowania dla wszystkich uczestników i organizatorów konferencji.
Jest to kolejna ogólnopolska inicjatywa edukacyjna (po cyklicznych warsztatach chirurgii laparoskopowej oraz laseroterapii), której inicjatorem jest Kliniczny Oddział Chirurgii i Urologii Dziecięcej Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]