Wysokie odznaczenie uniwersyteckie dla dyrektor szpitala

Wysokie odznaczenie uniwersyteckie dla dyrektor szpitala

4 czerwca 2024

Dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek, dyrektor Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie otrzymała srebrną odznakę Bonum Universitatis Warmiensis et Mazuriensis Olstini, czyli wyróżnienie za szczególne zasługi dla rozwoju Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
– Składamy w ten sposób serdeczne podziękowania za wieloletnią zaangażowaną pracę na rzecz rozwoju naszej Alma Mater – powiedział prof. Mirosław Gornowicz, Prorektor ds. rozwoju i polityki finansowej UWM.
447733170 987103320087372 4926656968684203188 n
Odznaczenie wręczył dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek prof. Jerzy Przyborowski, Rektor UWM podczas obchodzonego wczoraj w Filharmonia Warmińsko-Mazurska im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie jubileuszu 25-lecia istnienia Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
– To dla mnie zaszczyt i honor, że tak wysokie rangą odznaczenie zostało mi przyznane – podkreśla dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek, dyrektor Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie. – Moja współpraca z UWM sięga blisko 25 lat, kiedy to wspólnie z ówczesnym Rektorem Ryszard Górecki, prorektorem Józefem Górniewiczem, Dziekanem Wydziału Biologii Prof. Czesławem Hołdyńskim, Panią Profesor Marią Dynowską kierownikiem Katedry Mikologii oraz władzami samorządowymi i przedstawicielami Ministerstwo Zdrowia ustalaliśmy transformację kształcenia uniwersyteckiego pielęgniarek w naszym województwie. Trwały wówczas przygotowania do wejścia Polski do Unii Europejskiej i jednym z warunków było dostosowanie kształcenia pielęgniarek do dyrektyw unijnych poprzez likwidację kształcenia na poziomie szkół średnich i wprowadzenie kształcenia na poziom uniwersytecki. W naszym województwie nie było uczelni medycznej z tradycjami, należało zatem uzgodnić warunki i zasady kształcenia na nowo powstałym Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, co wymagało nie lada determinacji ze wszystkich stron. W efekcie na UWM od 1 listopada 2003 r. powstał Zakład Pielęgniarstwa przy katedrze Mikologii Wydziału Biologii. Z dniem 1 października 2007 r. zadania Zakładu Pielęgniarstwa przejęła Katedra Pielęgniarstwa powstałego wówczas nowego Wydziału Nauk Medycznych UWM. Jako dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie zawsze kierowałam się potrzebami rozwoju dwóch funkcji szpitala – funkcji leczniczej/klinicznej i funkcji dydaktycznej jako bazy do kształcenia uniwersyteckiego studentów – najpierw pielęgniarstwa, potem Wydziału Nauk Medycznych, a obecnie Collegium Medicum UWM, aktywnie wspierając działalność organizacyjną, dydaktyczną i naukową UWM. Przez 20 lat pracowałam również jako pracownik naukowo-dydaktyczny. Bardzo dziękuję Panu Rektorowi że podczas Jubileuszu 25-lecia Uniwersytetu otrzymałam to wspaniałe wyróżnienie podsumowujące również 25-lecie mojej pracy i współpracy z „naszą Alma Mater”

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]