Krystyna Piskorz-Ogórek członkiem Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych.

Krystyna Piskorz-Ogórek członkiem Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych.

22 kwietnia 2024

Krystyna Piskorz-Ogórek, dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie została powołana przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego Radosława Króla na członka Wojewódzkiej Rady do spraw Potrzeb Zdrowotnych.
Dziś (22.04) w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się posiedzenie Rady, podczas którego odebrała z rąk Pana Wojewody powołanie.
Do zadań 13-osobowej Rady należy przede wszystkim praca nad Wojewódzkim Planem Transformacji w oparciu o mapę potrzeb zdrowotnych, krajowy plan transformacji oraz innymi dokumentami strategicznymi w ochronie zdrowia wymagającymi koordynacji na poziomie województwa.
– To dla mnie zaszczyt, ze mogą zasiadać w tak zaszczytnym gronie Osób, które będą analizować wskaźniki epidemiologiczne oraz realizacji zadań oraz tworzyć plany potrzeb zdrowotnych na poziomie województwa. – mówi Krystyna Piskorz-Ogórek. – Cieszę się, że moja wiedza i dotychczasowe doświadczenie zawodowe będą mogły być wykorzystane na poziomie województwa. Dziękuję Panu Wojewodzie za zaufanie.

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]