Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku; IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA: ocds-148610-c43d6130-ecfa-11ee-9c02-ce2b643d361d ; nr sprawy DZPZ-332-22PNU-2024

Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku; IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA: ocds-148610-c43d6130-ecfa-11ee-9c02-ce2b643d361d ; nr sprawy DZPZ-332-22PNU-2024

2 kwietnia 2024

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]