Dr n. med. Olga Szwałkiewicz (1922 – 2023)

Dr n. med. Olga Szwałkiewicz (1922 – 2023)

16 listopada 2023

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

dr n. med. Olgi Szwałkiewicz

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie w latach 1957-1983.

Pierwsza dyrektor Szpitala Dzieciecego w Olsztynie
 

Dr n. med. Olga Szwałkiewicz całe swoje życie poświęciła rozwojowi pediatrii w Olsztyniei regionie – jako praktykujący lekarz pediatra, pedagog kształcący pokolenia lekarzy i organizator ochrony zdrowia. Z Jej inicjatywy i dzięki Jej wielkiemu zaangażowaniu organizacyjnemu w 1966 roku powstał szpital pediatryczny przy ul. Żołnierskiej, który jest siedzibą Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie do dzisiaj.

Doktor Olga Szwałkiewicz była specjalistą w dziedzinie pediatrii i medycyny społecznej. W 1967 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych. Opublikowała około 30 prac z zakresu pediatrii i szpitalnictwa pediatrycznego. Stanowisko dyrektora Szpitala Dziecięcego w Olsztynie pełniła przez łącznie przez 27 lat. W tym czasie szpital przeżywał okres dynamicznego rozwoju stając się najważniejszym ośrodkiem pediatrycznym w tej części Polski. Z Jej inicjatywy powstała szkoła przyszpitalna.

Poza pracą w Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie pełniła również liczne inne funkcje publiczne. W latach 1961-1969 była przez dwie kadencje posłem na sejm, gdzie pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Sejmowej Komisji Zdrowia. Przez wiele lat pełniła funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pediatrii dla województwa warmińsko-mazurskiego. W latach 1967-1973 była przewodniczącą Oddziału Olsztyńskiego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. Była wykładowcą w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Olsztynie, a następnie w Olsztyńskiej Szkole Wyższej.

Była członkiem wielu stowarzyszeń i organizacji, m.in. Ogólnopolskiego Komitetu Pokoju, Ligi Kobiet, Komitetu Budowy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, Towarzystwa Miłośników Zdrowia, Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Olsztynie.

Niezwykła energia i pasja zawodowa połączona z ogromną wrażliwością na dziecko i jego potrzeby zdrowotne oraz wychowawcze były motorem Jej wielowymiarowego działania – jako lekarza, pedagoga i społecznika. Była lekarzem bardzo lubianym przez pacjentów, cenionym przez ich rodziców oraz personel szpitala. Praca dr Olgi Szwałkiewicz i trwałe efekty tej pracy – nowy szpital oraz pokolenia wykształconych pediatrów stanowią nieoceniony wkład w obecny kształt opieki zdrowotnej nad dziećmi w województwie warmińsko-mazurskim.

Jesteśmy zaszczyceni, że spotkaliśmy dr Olgę Szwałkiewicz na swojej zawodowej drodze i mogliśmy oraz możemy korzystać z Jej dorobku i osiągnięć.

Wraz z odejściem dr Olgi Szwałkiewicz straciliśmy wspaniałego i wyjątkowego człowieka, cenionego lekarza bez reszty oddanego pacjentom. Na zawsze pozostanie w naszych wspomnieniach i wdzięcznej pamięci.

Składamy wyrazy najszczerszego współczucia pogrążonej w żałobie Rodzinie i Najbliższym.

Dyrekcja i pracownicy Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]