Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie zatrudni informatyków. Ilość etatów: 2.

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie zatrudni informatyków. Ilość etatów: 2.

8 listopada 2023

OGŁOSZENIE

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie

zatrudni informatyka

Ilość etatów: 2 etaty

Forma zatrudnienia: umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe informatyczne lub wyższe i podyplomowe w zakresie informatyki,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • znajomość systemów zarządzania relacyjnymi bazami danych,
 • znajomość zasad bezpieczeństwa informatycznego,
 • znajomość sieci komputerowych LAN, WAN,
 • znajomość zagadnień z obszaru wirtualizacji zasobów informatycznych,
 • znajomość administrowania systemami Windows i Linux,
 • znajomość administrowania systemem baz danych Oracle, MS SQL,
 • doświadczenie w administrowaniu środowiskiem wirtualizacyjnym VMware vSphere,
 • doświadczenie w administrowaniu systemami pamięci masowych,
 • rzetelność i dokładność w wykonywaniu powierzonych obowiązków zawodowych.

Osoba zatrudniona na powyższym stanowisku odpowiedzialna będzie między innymi za:

 • administrowanie infrastrukturą teleinformatyczną Szpitala, w szczególności: stacjami roboczymi, serwerami, usługami sieciowymi, systemami macierzy, systemami wirtualizacji, systemami baz danych, usługą wydruku centralnego,
 • administrowanie oprogramowaniem systemowym funkcjonującym w Szpitalu oraz pocztą email, serwerami plików, bazami danych, systemem backupu, systemem antywirusowym,
 • zapewnienie bezpieczeństwa dostępu do zasobów sieciowych Szpitala,
 • zapewnienie wykonywania kopii zapasowych zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Informacji oraz Planami Ciągłości Działania Systemów Informatycznych.
 • tworzenie zapytań SQL,
 • tworzenie raportów systemowych.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • praca w rozwijającym się prężnie ośrodku specjalistycznym
 • możliwość ciągłego rozwoju zawodowego.

Dokumenty (CV i list motywacyjny) należy składać w Sekcji Służb Pracowniczych do dnia 30 listopada 2023r.

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi osobami. Osoby wytypowane na podstawie złożonych dokumentów zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Prosimy o dopisanie na dokumentach rekrutacyjnych następującej informacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)).”

Tel. kontaktowy Sekcji Służb Pracowniczych : 89 5393457

mail: kadry@wssd.olsztyn.pl

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]