WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY
im. prof dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie

Wyroby medyczne z włókniny, maseczki medyczne, rękawice diagnostyczne. (nr wewn. spr. SZP-332-50PN-2020)

informacje

Data publikacji

2020-08-05 14:26:08

Data ostatniej modyfikacji

2020-09-14 14:37:06

Numer postępowania

e-mail

przetargi@wssd.olsztyn.pl

ZOBACZ TAKŻE