Bieżący komunikat ws. zasad udzielania świadczeń medycznych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie

Bieżący komunikat ws. zasad udzielania świadczeń medycznych w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie

18 czerwca 2020

⚠️Leczenie szpitalne.
Obecnie stopniowo zwiększana jest liczba przyjęć pacjentów w trybie planowym z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa. Personel oddziałów kontaktuje się obecnie telefonicznie z Rodzicami Pacjentów zapisanych wcześniej do kolejki oczekujących, a nie przyjętych z powodu epidemii. Dotyczy to Pacjentów oczekujących na przyjęcie w trybie planowym do oddziałów zabiegowych oraz zachowawczych (Pacjenci są przyjmowani do szpitala wg kryterium pilności). Wznowione zostały zapisy na przyjęcia planowe do szpitala na podstawie skierowań, przyjęcia pilne realizowane są na bieżąco.

⚠️Przychodnia specjalistyczna.
Obecnie zwiększana jest liczba przyjęć w poradniach specjalistycznych. W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci zapisani wcześniej na wizyty, którzy nie zostali przyjęci z powodu epidemii, a także pacjenci pierwszorazowi ze skierowaniem (terminy ustalane są wg. kryterium pilności). Nadal w poradniach specjalistycznych zalecane jest korzystanie z teleporad, tam gdzie nie jest konieczna wizyta osobista (lekarz zdecyduje, czy konieczna jest osobista wizyta). Podczas wizyty w przychodni specjalistycznej dziecku może towarzyszyć 1 osoba. Obowiązują środki ochrony osobistej (maski). Przy wejściu na teren przychodni mierzona jest temperatura ciała, przed przyjęciem Opiekun wypełnia ankietę dotyczącą wywiadu epidemiologicznego.

⚠️Poradnia Medycyny Rodzinnej.
Przypominamy, że wznowione zostały szczepienia ochronne dla dzieci oraz wizyty w poradni dziecka zdrowego Poradni Medycyny Rodzinnej, z zachowaniem wszystkich środków bezpieczeństwa.W pierwszej kolejności zapraszani są opiekunowie z dziećmi do 2. roku życia. Podczas rozmowy telefonicznej udzielone zostaną przez pielęgniarkę informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa podczas wizyt.

⚠️Rehabilitacja lecznicza.
Przywrócone zostały świadczenia z zakresu rehabilitacji ambulatoryjnej (na terenie pawilonu rehabilitacyjnego) i rehabilitacji dziennej. Pracownicy Działu Rehabilitacji kontaktują się telefonicznie z Opiekunami Pacjentów zapisanych w kolejkę. W trakcie rozmowy zostanie zebrany wywiad, na podstawie którego pacjent będzie ostatecznie zakwalifikowany do kontynuacji, bądź rozpoczęcia rehabilitacji. Wtedy też zostanie wyznaczony termin wizyty. W pierwszej kolejności przyjmowani są Pacjenci, którzy przerwali trwającą rehabilitację. W następnej kolejności przyjmowani będą Pacjenci, którzy nie rozpoczęli jeszcze rehabilitacji, a są wpisani do harmonogramu.

⚠️Diagnostyka.
Wznowiona została działalność pracowni diagnostycznych dla pacjentów ambulatoryjnych, w tym m.in. Pracownia Tomografii Komputerowej, diagnostyka laboratoryjna itp. Więcej informacji o terminach i zasadach przyjęć uzyskacie Państwo dzwoniąc do właściwej pracowni (numery telefonów dostępne na stronie internetowej szpitala w sekcji Diagnostyka).

***

Czynimy wszystko, co w naszej mocy, aby zachować maksymalne bezpieczeństwo leczenia dzieci i pobytu Opiekuna, który przebywa z dzieckiem w szpitalu, w przychodni, w POZ. Zatem bardzo prosimy Państwa o zachowanie tych zasad bezpieczeństwa, które przekazywane są telefonicznie Państwu w czasie rozmowy wyznaczającej termin przyjęcia/wizyty/porady. Dotyczy to uzgodnionej godziny, drogi wejścia do szpitala/poradni i pobytu Opiekuna z dzieckiem w oddziale. Prosimy jednocześnie o udzielanie rzetelnych i pełnych odpowiedzi na pytania dotyczące wywiadu chorobowego i epidemiologicznego dziecka.

W naszym szpitalu przywiązujemy bardzo dużą uwagę do pobytu Opiekuna wraz z dzieckiem w oddziale szpitalnym. Z dzieckiem może przebywać 1 zdrowy opiekun. Nadal wstrzymane są całkowicie odwiedziny innych osób w oddziałach.

W przypadku wątpliwości i pytań należy kontaktować się telefonicznie z odpowiednim oddziałem lub poradnią, działem, pracownią. Numery telefonów znajdziecie Państwo na stronie internetowej szpitala: www.wssd.olsztyn.pl.

Prosimy Państwa o wyrozumiałość i cierpliwość, gdyż przyjęcia muszą być planowane bardzo rozważnie, aby nie spowodować skumulowania nadmiernej liczby osób w jednym czasie.

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]