Zainaugurowano Międzynarodową Kampanię “Nursing Now” Polska

Zainaugurowano Międzynarodową Kampanię “Nursing Now” Polska

17 lutego 2020

Ministerstwo Zdrowia – Departament Pielęgniarek i Położnych
uprzejmie informuje, że 5 lutego 2020 roku w Ministerstwie Zdrowia
uroczyście zainaugurowano Międzynarodową Kampanię “Nursing Now”
Polska. 200 lat temu urodziła się wybitna reformatorka współczesnego
pielęgniarstwa Florence Nightingale, w związku z tym Światowa
Organizacja Zdrowia ogłosiła rok 2020 Międzynarodowym Rokiem
Pielęgniarki i Położnej. Celem kampanii jest przede wszystkim
podniesienie prestiżu zawodu pielęgniarki, położnej oraz pokazanie
roli i znaczenia tych zawodów w systemie ochrony zdrowia a także
uhonorowanie wkładu tych grup zawodowych w zdrowie społeczeństwa w
Polsce i na świecie. Kampania ma pokazać młodym ludziom, że jest to
zawód dający duże możliwości i szanse samorealizacji, który warto
wybrać.

W zakresie oczekiwań i proponowanych rozwiązań prowadzenia Kampanii,
Departament Pielęgniarek i Położnych stale współpracuje
z samorządem zawodowym pielęgniarek i położnych, Ogólnopolskim
Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem
Pielęgniarskim, Polskim Towarzystwem Położnych oraz innymi
organizacjami działającymi na rzecz środowiska zawodowego
pielęgniarek i położnych.

Link do filmu z uroczystej inauguracji kampanii:

KOLEJNY ARTYKUŁ

POLUB NAS

[efb_likebox fanpage_url="Wojew%C3%B3dzki-Specjalistyczny-Szpital-Dzieci%C4%99cy-w-Olsztynie-295475063854112" fb_appid="facebook-window" box_width="250" box_height="400" locale="pl_PL" responsive="1" show_faces="1" show_stream="1" hide_cover="0" small_header="0" hide_cta="0" animate_effect="No Effect"]