WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY
im. prof dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie

Specjalistyczna aparatura medyczna przeznaczona na doposażenie oddziałów w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek (nr wewn. spr. SZP-332-50PN-2019)

informacje

Data publikacji

2019-08-23 14:39:00

Data ostatniej modyfikacji

2019-10-02 12:18:38

Numer postępowania

e-mail

przetargi@wssd.olsztyn.pl

ZOBACZ TAKŻE