WOJEWÓDZKI SPECJALISTYCZNY SZPITAL DZIECIĘCY
im. prof dr. Stanisława Popowskiego w Olsztynie

Lek NUSINERSEN (Nr wewn. spr. SZP-332-47PNU-2019)

Szczegóły

ZAŁĄCZNIKI

Plik Data dodania
Ogłoszenie o zamówieniu w DUUE2019-07-29 09:55:34
SIWZ w Pdf2019-07-29 10:53:15
Zał. nr 1 do SIWZ edytowalny2019-07-29 10:53:28
Zał. nr 4 Klucz publiczny2019-07-29 10:54:15
Zał. nr 3 JEDZ Pdf2019-07-29 10:58:56
espd do zał. nr 3 JEDZ2019-07-29 10:59:05
Wyjaśnienia treści SIWZ z 02 sierpnia2019-08-02 09:18:06
Sprostowanie do wyjasnień SIWZ udzielonych w dniu 02 sierpnia2019-08-05 08:27:49
Informacja z sesji otwarcia ofert2019-08-12 11:23:20
Wybór oferty najkorzystniejszej2019-08-12 11:39:03

informacje

Data publikacji

2019-07-29 11:01:47

Data ostatniej modyfikacji

2019-08-12 11:39:45

Numer postępowania

e-mail

przetargi@wssd.olsztyn.pl

ZOBACZ TAKŻE