2014-10-14
Wielkie serce Fundacji >Serduszko<
Fundacja na rzecz Dzieci z Chorobami i Wadami Serca >Serduszko< przekazała Szpitalowi cenny sprzęt medyczny
2014-09-26
Oddział Chirurgii Głowy i Szyi wyróżniony znakiem >Produkt Warmia Mazury<
Kompleksowe, interdyscyplinarne leczenie dzieci i młodzieży w ramach otolaryngologii, okulistyki i chirurgii szczękowo-twarzowej otrzymało prawo do korzystania ze znaku przyznawanego najlepszym markom z Warmii i Mazur
2014-09-25
„Akademia Zdrowia” w olsztyńskim Szpitalu Dziecięcym
Około 300 dzieci ze szkół i przedszkoli poznawało w czwartek, 25 września, pracę Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. Okazją do zwiedzenia placówki były tym razem nie problemy ze zdrowiem, a „Akademia Zdrowia” - czyli dzień otwarty zorganizowany z okazji 12. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki.
2014-09-12
Nowoczesny Oddział Chirurgii Głowy i Szyi Szpitala Dziecięcego w Olsztynie zapewni kompelsową opiekę w zakresie laryngologii, okulistyki i chirurgii szczękowo-twarzowej nad najmłodszymi pacjentami
W piątek, 12 września w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie odbyła się prezentacja efektów kompleksowej modernizacji Oddziału Chirurgii Głowy i Szyi – nowej struktury organizacyjej w szpitalu, w skład której wchodzą 3 oddziały: chirurgii szczękowo-twarzowej, okulistyczny i laryngologiczny
Strona 1 następna
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,